Công Ty TNHH Jay Jay Vina

CÔNG TY TNHH JAY JAY VINA 100% VỐN ĐẦU TƯ HÀN QUỐC CHUYÊN SẢN XUẤT VỀ DỆT, NHUỘM, VÀ PHỦ VẢI